Insamlingen »Nytt hus«

Sedan invigningen 2014 har Antoniosgården på Kållandsö varit en plats för bön och stillhet. Vi har nu påbörjat ett husbygge som kommer att innebära en efterlängtad utökning av vår förmåga att ta emot gäster. Idag har vi två gästrum och med den planerade utökningen kommer vi att ha fyra gästrum, en förbättrad ikonverkstad samt utrymme för bibliotek och studier.

Det nya huset ska rymma två delar, båda med egen ingång, toalett och sovloft. Den ena delen blir ett bibliotek/gästrum som kommer att kunna användas flexibelt för både studier och retreat. Biblioteket inriktas på ikonografi och monastisk litteratur. Den andra delen blir en luftigare ikonverkstad med bättre plats för de allt större ikoner som skrivs på Antoniosgården. Även denna del kan enkelt göras om till gästrum allteftersom behoven förändras på gården.

Det lilla hus som nu är ikonverkstad blir gäststuga för våra retreatgäster, vilket i sin tur gör de nuvarande gästrummen tillgängliga för eventuellt husfolk eller fler retreatgäster.  

Vi hoppas att du/ni vill vara med och hjälpa oss att fortsätta bygga denna ekumeniska miljö för bön och stillhet. Det har visat sig vara svårt för oss att få lån av bankerna, eftersom vi är en ideell förening som bygger vår ekonomi på gåvor.

Konkret ber vi nu därför om de medel vi behöver för att kunna resa husets stomme. Vatten, avlopp, el, markarbete och plintgrund är redan på plats. Vi har öppnat ett särskilt insamlingskonto med möjlighet att ge via både Bankgiro och Swish. Märk din gåva ”Nytt hus” eller använd QR-koden för att ge direkt till insamlingen. Här till vänster på denna sida kommer vi regelbundet att uppdatera hur insamlingen går. Ett första delmål är 450 000 kr för att kunna resa stomme och få huset torrt och tätt. 

Tillsammans kan vi som enskilda, företag och församlingar vara med och få se detta goda verk växa fram. Varmt tack!


Robin Johansson, Föreståndare


fasad1
fasad2
Antoniosgården Kållandsö  |  En del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  |  info@antoniosgarden.se  |  0510 - 30 51 39  |  Bankgiro 366-2434  |  Swish: 123 371 66 28