Bön & Gudstjänst

IMG_5216_MG_3880_1200 2IMG_5208_MG_3046_1200_MG_8540_1200

Alla sinnen berörs under bönen på Antoniosgården.                               Foto: Robin Johansson och Lucas Österbacka.


EKUMENISKA KOMMUNITETENS ÖKENMÄSSA

Efter vår kommunitets möte med ökenkloster i Syrien och Egypten växte denna gudstjänstform fram i Övre Salen på Nya Slottet Bjärka-Säby. Mässan bygger  på den gamla Basileiosliturgin, en rik gudstjänst för alla sinnen. De senaste åren firas EKiBS (Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby) ökenmässa runt omkring i landet i kommunitetens regionala grupper.


OBS! VI PAUSAR ÖKENMÄSSAN tills vidare på grund av coronakrisen. Följ med här på hemsiadan, så upptaderar vi med aktuell information om våra gudstjänster. Vi avser att återuppta ordinarie rytm så snart det är möjligt.

BÖNEN OCH LITURGIN utgör hjärtat på Antoniosgården. Allt utgår därifrån. I centrum står den heliga måltiden, det bröd och vin som ger världen liv. Det enkla kapellet på Antoniosgården är inrett för att erbjuda bedjaren en djup erfarenhet av Guds närvaro. Här får vi ta emot från Herren med alla sinnen. Vi ber två dagliga tideböner under vardagarna och firar en mässa varannan vecka. Vår önskan är att detta blygsamma gudstjänstliv skall växa fram steg för steg, både i regelbundenhet och i rikedom.

Antoniosgården Kållandsö  |  En del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  |  info@antoniosgarden.se  |  0510 - 30 51 39  |  Bankgiro 366-2434  |  Swish: 123 371 66 28