Aktuella händelser


Ekumenisk Sommarandakt i Otterstad Kyrka

Kållands Kristna Samarbetsråd (KKS) inbjuder till Ekumenisk Sommarandakt i Otterstad Kyrka på Kållandsö kl 19:00 följande torsdagskvällar under sommaren: 8/7, 22/7, 5/8 och 19/8. Välkomna!


Ekumeniska Kommunitetens Generalkapitel 12-14 augusti 2021

Torsdagen 12 augusti kl 18:00:  

Digital Vesper från Bjärka-Säby via Zoom följt av bibelstudium med Liselotte J Andersson

Fredagen 13 augusti kl 18:00:

Digital Vesper från Bjärka-Säby via Zoom följt av kapitelsamling med Jonas Eveborn och Samuel Rubensson

Lördagen 14 augusti kl 10:30 - 13:30: Regionalt

Föreningen Ekumeniska Kommunitetens Årsmöte (med fikapaus). Möjlighet för den regionala gruppen »Antoniosgården« att delta gemensamt via Zoom på Eke kapell, Kållandsö.

13:30   Lunch utomhus på Antoniosgården, medtag egen matsäck. Grillar finns.

15:00   Festmässa med löftesavgivelse/löftesförnyelse utomhus på Antoniosgården


Anmälan sker till info@antoniosgarden.se»


 MG 3034 1200


 MG 5511 1200
Antoniosgården Kållandsö  |  En del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  |  info@antoniosgarden.se  |  0510 - 30 51 39  |  Bankgiro 366-2434  |  Swish: 123 371 66 28