Aktuellt

 MG 6616

Peter Halldorf undervisar om »Den helige Andes kyrka« under arbetshelgen i april 2023.         Foto: Robin Johansson


IMG 4458

Richard Burén celebrerar under firandet av den helige Antonios minnesdag 2023.                  Foto: Stina Sjölén


IMG 3368

Biskop Biörn Fjärstedt besöker Antoniosgården 26 oktober 2022.                                   Foto: Rebecka Appelfeldt

Antoniosgården Kållandsö  |  En del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  |  info@antoniosgarden.se  |  0510 - 30 51 39  |  Bankgiro 366-2434  |  Swish: 123 371 66 28