Skisser på ett nytt kapell

kapellbild1kapellbild2

Några datoriserade 3D-bilder av det nya planerade kapellet.


Flera medlemmar i Ekumeniska Kommuniteten med kompetens inom arkitektur och byggverksamhet har hjälpt oss att utveckla detaljerade planer för ett fristående kapell. Här följer tankarna: 

Byggnaden ska primärt innehålla ett rymligt kyrkorum, särskilt utformat för att gestalta Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys liturgiska liv. Huset är primärt av trä, men innehåller också delvis sten. Grunden är platta på mark. Uppvärmning sker genom vattenburen golvvärme från en luft-vattenvärmepump. Kapellet behöver på så vis inga radiatorer.

 Besökaren kommer från väster in i ett litet vapenhus där man hänger av sig ytterkläderna. Där finns också en sakristia för liturgiska kärl och kläder samt ett pannrum som döljer uppvärmning, el och liknande.

Genom en pardörr från vapenhuset stiger man in i kyrkorummet. I kapellets mittlinje möts man av de två borden: ambon och altaret. Runt borden är de troende församlade: bakom altaret ikonerna som ger kropp åt den himmelska församlingen, till höger och vänster sitter kvinnor och män mitt emot varandra och växelsjunger tidebönerna. Några stolar finns också längs västerväggen. På så vis omger änglar, helgon och troende de två borden från samtliga sidor. Alla deltar, ingen är »publik«. 

Från de högt belägna små fönstren i alla väderstreck strömmar ljus ner. Solstrålarna synliggörs av rökelsen i luften. Tidlösa material som trä och sten utgör alla ytskikt. Enkelhet och skönhet är ledord. 

I öster, i allas blickfång, står altarbordet i en absid, där ikonen av Kristus också hänger. Över absiden finns tre små fönster som påminner oss om den Heliga Treenigheten. 

Vår önskan är att Antoniosgården med sitt kapell ska bli en tillgång för församlingarna i regionen. Vi hoppas därför att många, både enskilda och församlingar, vill stödja byggnationen av kapellet på Antoniosgården. Du kan ge en gåva till vår byggfond genom att sätta in ditt bidrag på BG 366-2434 eller via Swish på 123 371 66 28. Märk din gåva »byggfond«. Varmt tack!

Antoniosgården Kållandsö  |  En del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  |  info@antoniosgarden.se  |  0510 - 30 51 39  |  Bankgiro 366-2434  |  Swish: 123 371 66 28