Bön & Gudstjänst

_MG_9327_1200_MG_3046_1200_MG_1650_1200_MG_5431_1200_MG_8540_1200

I kapellet möts man av många ikoner från verkstaden. 


OM PARKERING

Tyvärr gäller fortfarande att vi inte har tillgång till infartsvägen. Var vänlig respektera detta! Du som kommer till Kållandsö med bil måste parkera där den inte stör någon av våra grannar. Se sidan om vägbeskrivning eller kontakta oss, så ger vi dig råd om vart du kan stå med din bil. 

*EKUMENISKA KOMMUNITETENS ÖKENMÄSSA

Efter vår kommunitets möte med ökenkloster i Syrien och Egypten växte denna gudstjänstform fram i Övre Salen på Nya Slottet Bjärka-Säby. Mässan bygger  på den gamla Basileiosliturgin, en rik gudstjänst för alla sinnen. De senaste åren firas EKiBS (Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby) ökenmässa runt omkring i landet i kommunitetens regionala grupper.

BÖNEN OCH LITURGIN utgör hjärtat på Antoniosgården. Allt utgår därifrån. I centrum står den heliga måltiden, det bröd och vin som ger världen liv. Det enkla kapellet på Antoniosgården är inrett för att erbjuda bedjaren en djup erfarenhet av Guds närvaro. Här får vi ta emot från Herren med alla sinnen. Vi ber två dagliga tideböner under vardagarna och firar en mässa varannan vecka. Vår önskan är att detta blygsamma gudstjänstliv skall växa fram steg för steg, både i regelbundenhet och i rikedom.

Antoniosgården Kållandsö  |  En del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  |  info@antoniosgarden.se  |  0510 - 30 51 39  |  Bankgiro 366-2434  |  Swish: 123 371 66 28